Czerwone, zielone

14

 

 

 

Kroczą żwawo uczenniceświatło

Wprost do szkoły przez ulice

Spoglądają w lewo, prawo

Czerwień – stój! , zielony – żwawo!

Światła takie to sygnały

Byś spokojnie duży, mały

Doszedł celu ostatecznie

Idąc dziarsko, lecz bezpiecznie.

 

 

„Zielone, czerwone” to spektakl o tematyce BHP, uczący najmłodszych bezpiecznego i rozsądnego zachowania podczas drogi do szkoły, w szkole  czy na podwórku. Uczy również zasad odpowiedniego zachowania się podczas jedzenia. Nie jest to jednak nauka pełna faktów i teorii. To przede wszystkim dobra zabawa przy użyciu teatru lalek oraz pantomimy.